HumanGuide-koncepten för Team?

teamuvBilden visar Rolf Kenmo, managementkonsult och upphovsman till HumanGuide-koncepten samt Giselle Welter, leg. psykolog och CTO för RH 99 (Resources Humanos). Det du ser här är en release av boken "Låt personligheten blomma" 2007 i Sao Paulo, som en milstolpe för en samverkan med start 2000. Samverkan har mest skett som ett s k globalt virtuellt team, eftersom avståndet mellan Sverige och Brasilien är långt och resurserna har varit små. I samarbetet har HumanGuide-koncepten varit ovärderliga, dvs främst att både Rolf och Giselle har tydligt förstått varandras personlighet och dess konsekvenser (MiniProfiler) - från första stund.

Ett tungt argument för HumanGuide är att den underliggande personlighetsteorin består av åtta dimensioner. Det blir då ett mera nyanserat testresultat och skarpare analyser. Jämför med MBTI, där man "blir" en av 16 typer. Den populära DISC-modellen (och motsvarande) har bara fyra dimensioner. Och BigFive-modellen har bara fem grunddimensioner.

"I've been using the Human Guide since 2012, with excellent results! It has been an assessment tool much requested by my organizational clients."

Adriana Torres Guedes, Psychologist, Brazil (2020-02-10)

"Jag anställer nog fel gula personer". Hon använde DISC:s fyra dimensioner. DISC:s gula dimension representeras av tre dimensioner med HumanGuide. Färgerna i HumanGuide är: Orange, grå, grön, violett, blå, gul, brun och röd, dvs då blir profilen mycket mera nyanserad. Längre ner på den här sidan finns en video med de åtta färgernas symbolik.
 
Chef för restaurangkedja (2018-03-02) 
 
"För åtta år sedan hade jag en personlig genomgång av min PersonProfil á la HumanGuide. Jag har gjort många andra personlighetstester sedan dess, men jag tycker att den här "metoden" var den mest fascinerande och träffsäkra. PersonProfilen sitter fortfarande uppsatt på min arbetsplats"
 
IT-chef (2018-04-19) 
 
"Som konsult har jag gjort ett antal personlighetstester. Resultatet gjorde att jag kände mig bekräftad, men jag fick inget svar på: Varför jag ändå inte trivdes till 100%? I höstas gjorde jag HumanGuide-testet, som bara tog mig 15 min att genomföra. Det förklarade för mig, var jag har mest motivation och därmed lättast kan bli som bäst."
 
Kärnkraftsingenjör (2018-03-27) 

Hur bra är teamet?

För att undersöka ett teams prestanda har vi tagit fram en enkel enkät med 30 påståenden. 10 handlar om samverkan, 10 om teamets ledning och 10 om möten. Under webbplatsens flik "Nerladdning", så kan du ladda ner enkäten på den här sidan - klicka här.

Mångfald är bäst, men...

Mycket forskning visar att mångfald i ett team ger bäst resultat. Mest beroende på att man inte ser så snävt och "enögt", när man t ex ska lösa ett problem. Haken är dock att många tycker att det är mer besvärligt att samverka med de som är annorlunda mot mig själv. Därför blir man benägen att rekrytera och bemanna med någon "som är som vi"... När man är väldigt lika varandra i ett team, så är risken stor för s k grupptänkande, dvs man tycker lika och motarbetar den som har andra synpunkter. Det finns flera exempel på ödesdigra sådana fall. På sitt sätt kan man även se förlisningen av regalskeppet Wasa, som ett slags grupptänkande, dvs ingen vågade säga till kungen att Wasa kommer förlisa...

HumanGuide-koncepten gör att man har lättare att få ett team med mångfald att fungera bättre. 

Exempelvis har vi utformat ett särskilt koncept för bemanning och utveckling av team, som deltar i UF, dvs Ung Företagsamhet. Upprinnelsen till konceptet var att lärarna var missnöjda med att eleverna oftast bemannade sitt UF-team med sina kompisar och då blev det oftast ganska "klonat" (homogent). Mera under "Referenser" nedan...

Om man ska få team att fungera väl, så måste man klara av på ett bra sätt  t ex

  • hur kan vi bemanna på bästa sätt?
  • hur får vi en bra start?
  • hur hanterar vi konflikter?
  • hur kan vi få tips om hur vi bör samverka med olika medlemmar i teamet?
  • när vi behöver ändra bemanningen, hur bör vi tänka då?

Ingen kan allt idag utan alla måste vara duktiga på att samverka i team. Team med mångfald har den största potentialen att lösa sina uppgifter väl, men i team med mångfald finns även de största riskerna för ett dåligt resultat och destruktiva konflikter. Hur kan man gardera sig mot riskerna och hur kan man utveckla teamet på ett bra sätt?

Ett sätt att agera är förstås att vara proaktiv, när man kan, dvs att man bemannar och startar teamet på ett bra sätt. Hur gör man det? Jo, genom att man lär känna varandra genom t ex HumanGuide samt använda en del verktyg i etablerandet av teamet och dess utveckling. Detta kan man göra med olika ambitionsnivå…

Självklart kan man även förbättra samverkan i etablerade team, genom att använda något av våra utvecklingsprogram, som baseras på HumanGuide...

A-Teambildning/Teamutveckling (från 2 tim...) - se video nedan med TeamPlay

Man använder HumanGuide Cards, dvs en kortlek med tillhörande app. Kör övningen TeamPlay med Cards. Registrerar resultaten i appen, dvs då får man en grov profil över varje deltagares personlighet samt kan därmed resonera om den och dess konsekvenser. Resultatet kan dokumenteras i en TeamVy.

Syftet med TeamPlay är att öka deltagarnas självkännedom och träna på att både ge och få feedback. Alla kort är positiva (bygger på positiv psykologi), så man kan även se det som att man tränar på att berömma och bli berömd;-) Videon visar hur man spelar TeamPlay. Länken till YouTube...

B-Teambildning/Teamutveckling (2 + 4 tim)

Man använder HumanGuide Cards, dvs en kortlek med tillhörande app. I det här fallet så tar man först fram en mera noggrann uppfattning av vars och ens personlighet, som ett första steg. Därefter går man igenom vad s k Nivå5-ledarskap innebär, dvs det ledarskap som användes i de 11 framgångsrika företagen, som redovisades i boken ”Good to Great” av Jim Collins. Boken baseras på en omfattande forskning. Se även Nerladdning - För Ledare.

I nästa steg sammanställs teamets starkaste faktorer i en s k TeamVy. Därefter görs en analys över teamets styrkor och risker.

I det sista steget, så pratar teamet inledningsvis ihop sig om vad som karakteriserar effektiva team. Baserat på den listan görs en sammanställning av teamets spelregler, som en ”hemläxa”. Därefter ”spelas” TeamPlay med Cards. Syftet är då att öka vars och ens självkännedom samt därmed träna på att både ge och få feedback. Resultatet jämförs sedan med den profil, som var och en fick i det första steget. Avslutningsvis lär man sig om personkemi och konflikthantering.

C-Teambildning/Teamutveckling (1 tim/person + 4 tim)

Det här upplägget liknar B ovan. Den största skillnaden är att varje deltagare gör testet via internet och fintrimmar sedan resultatet under ett personligt möte med en auktoriserad ”humanguide”.

Detta upplägg kan även kombineras med andra moduler i koncepten inkl genomföras koncentrerat eller i form av några möten i ett utvecklingsprogram.

Teamutveckling (många möjligheter…)

Det finns många andra möjligheter bl a för att HumanGuide-koncepten är i grunden ett moduluppbyggt system.

HumanGuide är särskilt användbar för konflikthantering. Många osunda konflikter ebbar nämligen ut, när man får bättre förståelse för varandra. Gäller konflikten två personer, så kan man följa en särskild metodik i form av en s k PersonkemiAnalys – mera se under Produkter - Teamverktyg. Är flera involverade, så gör man på ett likartat sätt en s k TeamkemiAnalys – mera se under Produkter - Teamverktyg.

Resultat

Det övergripande resultatet är att man får en bättre samverkan i teamet bl a genom ökad självkännedom, ökad öppenhet och ökad tillit. Dessa teamegenskaper har en helt avgörande effekt på ett teams samverkansförmåga och därmed prestanda.

Som ”bonus” lär sig teamets medlemmar en mycket användbar personlighetsteori som t ex kan användas i resonemang om bemanning och rekrytering.Det kommer bli som ett slags språk...

Referenser

”Vi fick mycket bättre bemanning av våra UF-team... I början av läsåret hade vi utbildning av Rolf Kenmo i personlighetstestet HumanGuide. Efter utbildningen gjorde eleverna personlighetstestet. Därefter fick de bemanna team baserat på egenskaper och personlighet istället för kön. Det gjorde att grupperna i högre grad blev blandade med tjejer och killar. Dessutom valde flera att samarbeta med nya personer istället för sina bästa kompisar. Vid fördelning av rollerna i UF-företaget utgick eleverna från vem som hade bäst egenskaper och kunskaper - istället för kön.

Henrik Samuelsson, Lärare i UF och företagsekonomi, JENSEN gymnasium Södra*)

*) Skolan blev Sveriges bästa UF-skola 2014

HumanGuide-koncepten gav prov på ovärderlig hjälp för viktiga insikter till alla teamets medlemmar. De gav grunden för att fatta några svåra beslut.

Thomas Seiler, CEO, U-blox AG, Schweiz

Rolf Kenmo hjälpte oss på ett avspänt och pedagogiskt sätt att komma igång med ett arbete att skapa förståelse för varandra som individer. Syftet var att ytterligare förbättra samarbetet inom vårt team. Rolfs insats uppskattades av deltagarna och skapade en positiv grund att utgå från.

Eva Kimber, Svensk Exportkredit

Vår leverans är ett funktionsåtagande med ett stort managementansvar, därför var det viktigt att HumanGuides TeamkemiAnalys gav ledningsgruppen inte bara individuell förståelse om styrkor och risker, utan även kunskaper om hela gruppens kemi. Ledningsgruppens totala styrka är avgörande för att vi ska kunna leverera minst i nivå med avtal.

Leif Öjestedt, WM-data (nu CGI AB)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PixCookies Restrict (SE)

Vi använder kakor (cookies) för att det ska fungera bra för våra besökare. Om du vill att det ska fungera på bästa sätt, så godkänner du. Vi följer de europeiska reglerna, som styr användningen. (26 maj 2011)

Kakorna kommer sparas tillfälligt på din dator och försvinner när du avslutar ditt program. Om du inte godkänner, så kommer vissa funktioner på webbplatsen inte fungera.

Mera information kan du få från Post- och telestyrelsen

Swedish Post- and Telecom Authority (PTS)
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se