HumanGuide-koncepten för Ledare?

ledareuv

Bilden visar Rolf Kenmo, managementkonsult och upphovsman till HumanGuide-koncepten vid en vägvisare i Rondanefjällen, Norge. Han har på många sätt haft stor nytta av HumanGuide-koncepten, när han har haft ledaruppgifter t ex för att sätta ihop och hantera team, coacha olika personer, hantera konflikter, mm.

Ett tungt argument för HumanGuide är att den underliggande personlighetsteorin består av åtta dimensioner. Det blir då ett mera nyanserat testresultat och skarpare analyser. Jämför med MBTI, där man "blir" en av 16 typer. Den populära DISC-modellen (och motsvarande) har bara fyra dimensioner. Och BigFive-modellen har bara fem grunddimensioner. 

Kraven på ledare ökar hela tiden, men vissa uppgifter är eviga t ex

 • Hur kan jag coacha X på ett bra sätt? Det finns få generella recept, som fungerar för alla, eftersom människor är olika. Därför är det viktiga att förstå hur människor är olika. Ju pricksäkrare man är i sin förståelse, desto bättre kan man coacha
 • Hur kan jag hantera konflikten mellan X och Y?
 • Hur kan jag välja den mest lämpade för den här uppgiften?
 • Hur är en passande utveckling för mig?
 • Hur skapa bra team och stötta dem på ett bra sätt?
 • Hur ska vi lyckas med våra rekryteringar?

När man är en ledare, så kan man se på HumanGuide-koncepten, som en verktygslåda med många möjligheter för t ex coaching, bemanning/rekrytering, konflikthantering, mm.

Om man som ledare vill ha HumanGuide-koncepten, som en del av sin verktygslåda, så är det bästa att man börjar med att göra en s k PersonProfil via internet, som tar ca 15 min. Nästa steg är att fintrimma den med en auktoriserad ”humanguide”, vilket tar ca en tim beroende på syftet.

Sedan kan man som ledare fortsätta med ett coachingprogram med sin humanguide. Det finns flera varianter av coachingprogram beroende på mål och förutsättningar. Om det är intressant, så ta kontakt med med en auktoriserad ”humanguide” eller med oss på Humankonsult AB - se sidfoten.

En annan variant är att delta i ett program för ledarutveckling, där HumanGuide ingår som ett inslag. Vår "grundmodul" kan genomföras på ca 2 tim. Då 

 • lär man sig om personlighetsteorin Åtta boxar, som är kärnan i HumanGuide-koncepten
 • ökar man sin självkännedom baserat på Åtta boxar, som underlättar egen personlig utveckling
 • blir man bättre på att coacha andra och stödja andra att hitta sin bästa inriktning
 • blir man bättre på att samverka med andra - särskilt med de som är mycket annorlunda jämfört med dig själv
 • blir man bättre på att förstå konflikter och hur de kan hanteras

Resultat

Det övergripande resultatet är att man får ledare, som lär sig att vara ledare i samklang med sin personlighet, dvs vara sig själv på ett fördelaktigt sätt. Dessutom lär de sig använda en mycket bred och praktisk verktygslåda, som stöd för sitt ledarskap.

Feedback

”Rolf Kenmo has adapted Szondi’s theory to everyday life. It is a great idea of conveying the theory to a broad use. That is an essential asset for making the test results immediately accepted and it works in any culture. We use HumanGuide in recruiting and team development for an internationally operating company.”

Thomas Seiler, CEO, U-blox AG, Switzerland (2003)

Ledarskap och rekrytering av rätt personer till entreprenörsföretag är ofta helt avgörande för företagens framgång och förmåga att utvecklas. Vi genomförde seminariet “Hur optimera ledarskapet i Entreprenörsföretag” med Rolf Kenmo som föreläsare till våra affärsänglar och entreprenörsföretag. Rolfs unika erfarenhet från både företagssidan, utbildning och forskning gav en bra bredd. Dessutom värdefull kunskap och flera konkreta råd. Rolf har förmågan att både belysa vanliga utmaningar och se situationen hos både investerare och entreprenör, vilket gör både hans material  och presentationer mycket användbara.”

Mikael Ramnö, Keiretsu forum Nordics (2017-06-21) 

”The theory is explained very pedagogically in the HumanGuide concepts and it is a good support for my clients (since 2002), in vocational guidance and in coaching. HumanGuide supports well in working life as well as in private life.”

Giselle Welter, psychologist, spec. in vocational guidance, RH99, Sao Paulo, Brazil  (2000)

”Testerna är mycket enkla att använda. Tillgängligheten över internet är utmärkt. Jag har haft stsor nytta av koncepten för rekrytering, utveckling av individer och team.”

Sven-Erik Ringström; VD WM-data IT Support AB,  now CGI AB(1992)

"Personality has always been a debatable topic throughout research and countless psychometric tests available for use. However none of these tests have the HumanGuide approach, which is practical, simple, easy to use and accurate to act upon. Supported by extensive research, HumanGuide takes in consideration eight factors, using the psychology of colours and symbols for meaningful comprehension.

The HumanGuide test does not stand alone, it goes beyond any other test. It provides unique opportunities to measure further person chemistry, passion index, job and culture profiles...It has all what an organisation needs to overcome today's more than ever complex human resources challenges.

HumanGuide has considerably improved my personal and professional life and I always appreciate our collaboration with Rolf Kenmo."

George Ubbelohde, hospitatlity Industry Executive and Educator, Shanghai (2020)

"I've been using the Human Guide since 2012, with excellent results! It has been an assessment tool much requested by my organizational clients."

Adriana Torres Guedes, psychologist, Brazil (2020-02-10)

"Jag anställer nog fel gula personer". Hon använde DISC:s fyra dimensioner. DISC:s gula dimension representeras av tre dimensioner med HumanGuide. Färgerna i HumanGuide är: Orange, grå, grön, violett, blå, gul, brun och röd, dvs då blir profilen mycket mera nyanserad. På startsidan finns en video med de åtta färgernas symbolik.
 
Chef för restaurangkedja (2018-03-02) 
 
"För åtta år sedan hade jag en personlig genomgång av min PersonProfil á la HumanGuide. Jag har gjort många andra personlighetstester sedan dess, men jag tycker att den här "metoden" var den mest fascinerande och träffsäkra. PersonProfilen sitter fortfarande uppsatt på min arbetsplats"
 
IT-chef (2018-04-19) 
 
"Som konsult har jag gjort ett antal personlighetstester. Resultatet gjorde att jag kände mig bekräftad, men jag fick inget svar på: Varför jag ändå inte trivdes till 100%? I höstas gjorde jag HumanGuide-testet, som bara tog mig 15 min att genomföra. Det förklarade för mig, var jag har mest motivation och därmed lättast kan bli som bäst. Så nu vet jag!"
 
Kärnkraftsingenjör (2018-03-27) 

Hur bra är ledarskapet?

För att undersöka en ledares förmåga har vi tagit fram en enkel enkät med 20 påståenden. 10 handlar om mjuka aspekter och 10 om hårda (styrning). Under webbplatsens flik "Nerladdning", så kan du ladda ner enkäten på den här sidan - klicka här. En del ledare använder sig av ett coachande ledarskap, varför vi även har tagit fram en enkät där. Den finns för nerladdning på samma sida, som den förra enkäten. OBS! När man använder sig av ett coachande ledarskap, så kan man ha stor nytta av enkäterna avseende både individer och team - klicka här

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PixCookies Restrict (SE)

Vi använder kakor (cookies) för att det ska fungera bra för våra besökare. Om du vill att det ska fungera på bästa sätt, så godkänner du. Vi följer de europeiska reglerna, som styr användningen. (26 maj 2011)

Kakorna kommer sparas tillfälligt på din dator och försvinner när du avslutar ditt program. Om du inte godkänner, så kommer vissa funktioner på webbplatsen inte fungera.

Mera information kan du få från Post- och telestyrelsen

Swedish Post- and Telecom Authority (PTS)
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se