HumanGuide Cards & eShop ( kortlek & app)

IMG 0768rfKortleken är en del av HumanGuide Cards, som kan användas för

• Teamutveckling (TeamPlay)

• Personlig utveckling/coaching

• Komma fram till de personlighetsmässiga kraven vid rekrytering/bemanning

• Utforma samt vårda varumärke och kultur i ett företag/organisation

Cards består av en kortlek och en s k webbapp. Appen är i stället för tryckta instruktioner, formulär och dylikt. Mera information under Produkter - Appar. Faktablad över HumanGuide Cards - se "Nerladdning - HumanGuide-koncepten".

Video: TeamPlay med HumanGuide Cards...

Syftet med TeamPlay är att öka deltagarnas självkännedom och träna på att både ge och få feedback. Alla kort är positiva (bygger på positiv psykologi), så man kan även se det som att man tränar på att berömma och bli berömd;-) Videon visar hur man spelar TeamPlay. Länken till YouTube...

Kunder tycker...

"Först testade jag att köra TeamPlay med min man. Det gav en god insikt om hur man är. Plus en del bra diskussioner t ex Varför tycker du så? Självkännedomen blir bättre. Sedan gjorde jag TeamPlay för oss på kontoret. Där jobbar även min dotter, vilket gjorde det extra värdefullt. Som bonus blir det trevliga och roliga diskussioner."

Lena Brunner, Brunner och Brunner Bygg

"HumanGuide Cards är ett fantastiskt verktyg för kommunikation... Först testade jag att köra TeamPlay med min familj. Mycket värdefullt. Fick bl a en ovanligt bra dialog med min tonåring…

Jag har även använt verktyget, som stöd för rekrytering. Kandidaten fick välja de åtta kort (av 72), som beskrev henne bäst. Sedan göra tvärtom. Med en kort och enkel instruktion, så fick jag massor med viktig information om kandidaten. Vissa svar hade varit omöjligt att fråga om. Det blev en mycket tydlig bild, när jag hade registrerat korten i den tillhörande appen. Nu pågår anställningsprocessen med henne. Jag behövde inte intervjua någon mera;-)

Cards är ett genialt verktyg med många möjligheter. Dessutom mycket lätt att använda."

Anna Hjelm, Tumba Hälsocenter

Teamutveckling

När man använder Cards för teamutveckling, så använder man funktionen TeamPlay. Den syftar till att öka deltagarnas självkännedom. Dessutom får man träning i att både ge och få feedback.

Med hjälp av den tillhörande appen kan man även för varje deltagare få fram en grov profil á la HumanGuide. Har man aldrig varit i kontakt med HumanGuide tidigare, så får man på detta sätt en första introduktion. För den som redan har gjort en HumanGuide-profil är det givande att få andras uppfattning om sig själv och därmed jämföra profilen med den tidigare gjorda profilen, som endast baseras på den egna uppfattningen.

Personlig utveckling/coaching

Kortleken kan också användas för att göra en PersonProfil via funktionen Profile. Det är dock enklast att göra en PersonProfil via internet, men när t ex någon inte är så verbal, kan det vara bra att göra profilen med hjälp av någon. Är denne någon en chef, coach eller motsvarande, så ger detta en bra grund för den kommande coachingen.

Det finns flera varianter av coachingprogram beroende på mål och förutsättningar. Om det är intressant, så kan du ta kontakt med med en auktoriserad ”humanguide” eller med oss på Humankonsult AB - se telefon, mm se sidfoten. 

Komma fram till de personlighetsmässiga kraven vid rekrytering/bemanning och kandidatbedömning

Det underlättar mycket med ett hjälpmedel för att komma fram till de personlighetsmässiga kraven vid en rekrytering. Man samlar då de berörda till ett möte. De kommer då fram till kraven med kortleken och registrerar sedan de valda korten i appen för att få fram en s k JobbProfil via funktionen Profile i appen för Cards.

Man kan även använda kortleken och appen för kandidat-/personbedömning. Hur? Se här!

Utforma och vårda varumärke/företagskultur

Det krävs normalt mycket resurser att beskriva ett varumärke eller en företagskultur. Cards kan underlätta detta betydligt och därmed förbättra utveckling och vård av varumärke och företagskultur.

Varumärken och kulturer beskrivs oftast med både värderingar och värdeord (egenskaper). När man använder Cards för detta syfte, så blir resultatet endast i form av egenskaper. Det är dock inget stort hinder, eftersom de flesta värderingar kan uttryckas tillräckligt bra med en egenskap eller kopplas till en egenskap.

Hur används då Cards för detta ändamål? Jo, genom att man beskriver varumärket eller kulturen med kortleken och sedan registrerar de valda korten i appen, så får man en s k KulturProfil. En sådan profil kan då avse nuläget eller önskat läge.

Fördelen med Cards är att den underliggande personlighetsteorin täcker allt mänskligt beteende. Dessutom innebär strukturen med åtta faktorer att man får fram en mera nyanserad profil än vad många andra konkurrenter kan erbjuda. Och fortfarande är det hanterbart med åtta faktorer jämfört med koncept, som har många flera faktorer. Vidare har personlighetsteorin en naturlig struktur, som är lätt att relatera till både i arbetslivet och vardagen.

Resultat

Det övergripande resultatet är att man får ett mycket praktiskt, pedagogiskt verktyg för att beskriva svårfångade aspekter. Dessutom leder användningen till att man successivt får ett mera distinkt språk för att beskriva mänskliga egenskaper.  

Priser & eShop

En kortlek, som är kärnan i HumanGuide Cards, kostar 900 kr exkl moms för professionell användning (företag och organisationer). Vid köp av fler än 1 st så är priset 600 exkl moms. Den tillhörande appen är gratis. OBS! Det är en s k webbapp, så den laddas inte ner utan är har bara en adress på internet, dit man går via adressen cards.humanguide.se.

När man vill använda Cards för privat bruk, så kostar en kortlek 600 kr inkl moms eller vid köp av fler än 1 st är priset 400 kr inkl moms.

Man kan även göra profiler, som t ex beskriver personligheten. Var och en som registrerar sig i appen kan göra en profil gratis. Sedan kostar en profil 300 kr inkl moms. Priset är dock rabatterat för studerande och arbetslösa till 150 kr inkl moms. När det gäller profiler, så kan de även göras via internet. Du kan köpa sådana profiler i vår eShop - se nästa stycke...

Du kan även köpa Cards, dvs kortlek/-ar och profiler via vår eShop - klicka här.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PixCookies Restrict (SE)

Vi använder kakor (cookies) för att det ska fungera bra för våra besökare. Om du vill att det ska fungera på bästa sätt, så godkänner du. Vi följer de europeiska reglerna, som styr användningen. (26 maj 2011)

Kakorna kommer sparas tillfälligt på din dator och försvinner när du avslutar ditt program. Om du inte godkänner, så kommer vissa funktioner på webbplatsen inte fungera.

Mera information kan du få från Post- och telestyrelsen

Swedish Post- and Telecom Authority (PTS)
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se