Produkter & eShop...

Samtliga tjänster baseras på en förenklad version av Leopold Szondis (1893 – 1986)  personlighetsteori. Teorin består av åtta faktorer, vars struktur är lätt att tillämpa i arbetslivet och även i privatlivet. Kärnan i HumanGuide®-koncepten är ett personlighetstest, som 2009 blev det första godkända forced-choice och online personlighetstestet i Brasilien (SATEPSI). Godkännandet baseras på en valideringsstudie av Giselle Welter med över 800 deltagare och mycket goda psykometriska resultat. Testet började utvecklas i Sverige 1986 av Rolf Kenmo. Mera om teorin och testet – se under Produkter och HumanGuide Profiler.

Som ett stöd för samtliga tjänster finns ett IT-system, där alla gjorda tester (profiler) lagras. Profilerna kan sedan skrivas ut och sammanställas på många olika sätt.

Produkterna som ingår i HumanGuide-koncepten  är

  • HumanGuide Cards (kortlek med en tillhörande app)
  • HumanGuide Appar
  • HumanGuide Profiler
  • HumanGuide Teamverktyg
  • Boken ”Låt personligheten blomma”

Produkterna kommer att redovisas med svar på frågorna

  • Vad innebär produkten?
  • Hur kan den användas?

Vi lägger löpande upp omdömen från våra kunder...

eShop

Cards, dvs kortleken och vissa Profiler kan Du även köpa via vår eShop - klicka här. Vår bok köps via www.adlibris.com. Apparna är gratis i och med att de är webbappar...

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PixCookies Restrict (ENG)

On May 26th 2011, new rules governing the use of cookies by websites came into force in Europe. This means that you are to be given the chance to actively agree (opt-in) to accept cookies on your device.

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se