Historia

Jag, Rolf Kenmo, är den som startade utvecklingen av HumanGuide-koncepten. Jag har varit konsult nästan hela mitt arbetsliv. Jag jobbade först med IT i ca 10 år. Sedan 1975 har jag fokuserat på psykologi och pedagogik för att utnyttja den kunskapen till utveckling av individer/ledare, team och företag/organisationer. Jag startade 1983 Humankonsult AB för att gå min egen väg att skapa mera “Human Effektivitet”. Med det menas inte att arbeta hårdare, utan genom att öka människors självkännedom samt därigenom få det bättre både på jobbet och i livet. Valen på jobbet och i livet matchar därmed bättre personligheten. Dessutom blir det lättare att samarbeta med andra genom bättre förståelse av sig själv och andra.

1986 startade jag utvecklingen av HumanGuide®-koncepten med avgörande stöd från de svenska psykologerna Lars-Erik, Liljeqvist, Bo Haglund, Mary Norman, Leo Berlips och Olof Rehn. 1999 började jag att samverka med psykologer i utlandet. Vi har gemensamt att vi använder L Szondis (1893-1986) personlighetsteori. De viktigaste psykologerna för utvecklingen av koncepten har varit Friedjung Jüttner, Schweiz (Szondi-Institutet); Giselle Welter, Brasilien; Christian Clair, Frankrike och Robert Maebe, Belgien. Sedan 2000 bidrar Giselle Welter med att utveckla HumanGuide-koncepten t ex har hon genomfört en omfattande valideringsstudie 2006 med mycket goda psykometriska resultat för konceptens testmodul - kärnan i koncepten. HumanGuide var det första personlighetstestet online och baserat på forced-choice (ipsativt), som blev godkänt i Brasilien (April -09). Se SATEPSI

HumanGuide-koncepten kan användas på många sätt, därför att koncepten baseras på moduler, som kan kombineras på många sätt - de är inte bara ett personlighetstest... HumanGuide-koncepten är ett test- och utvecklingssystem! Typiska tillämpningar är för

  • individ-/ledarutveckling
  • teamutveckling
  • konflikthantering (bättre samverkan genom förståelse för varandra)
  • organisationsutveckling t ex stöd i rekrytering, mm

Mer information på webbplatsen.

HumanGuide®(HG)-koncepten jämförda med konkurrenterna

Jag har systematiskt använt idén att vara annorlunda mot konkurrenterna. Målet är att ännu bättre möta användarnas förväntningar och behov. Jag rekommenderar av det skälet boken “Blue Ocean Strategy” (W Chan Kim, Renée Mauborgne), där du kan läsa mera om den strategin. Några exempel på hur vi tillämpat den strategin är

  • när du gör en profil (test), så kommer du inte bli en “typ”. Du kommer i stället förstå vilka "verktyg" du har i din personlighets “verktygslåda” och vilken styrka de ger
  • när du har fått profilen, kommer du att ha ett möte med en auktoriserad ”humanguide”, så att du verkligen kommer förstå profilen och dess konsekvenser. Det är i stället för att få en standardiserad rapport på många sidor. Resultatet blir sedan både fintrimmat och dokumenterat i en s k KärnProfil (“personligheten i ett nötskal"). Titta t ex på min i presentationen av mig som humanguide CoachRKenmo_eng.pdf,
  • när du har fått din KärnProfil kan du använda den som en plattform för 
såväl personlig utveckling som teamutveckling - baserat på många verktyg. De flesta, som har gjort en KärnProfil, använder oftast den som ett stöd i vardagen

Jag fokuserar nu på utvecklingen av konceptens användning.

Jag gör fortfarande en del uppdrag i Sverige och ibland utomlands för att kontrollera att koncepten fungerar bra. Jag gör det även för att få idéer till ytterligare förbättring och utveckling. Dessutom stödjer jag min växande globala nätvärld både vad gäller Brasilien och andra länder. Förresten vet du att Sveriges största industristad är Sao Paulo, Brasilien med över 30 000 anställda (2010) vid svenskägda företag?

2014 hade testmodulen blivit översatt till japanska, koreanska och kinesiska. Det är vår kund sedan 2003 u-blox AG i Schweiz, som har beställt det, eftersom deras verksamhet ökar i Öst-asien. Företaget utvecklar och säljer GPS-chips globalt. u-blox använder HumanGuide mest som stöd för rekrytering och teambildning.

2014 hade testmodulen även blivit översatt till norska p g a samverkan med nätverket Långtidsfrisk, som sedan länge gillas mycket i Norge.

Vi håller även på att undersöka möjligheter att få partners i flera länder än Brasilien och Norge.

För din framgång!

Rolf Kenmo  (min konsultprofil á la HumanGuide)

Giselle Welter, CTO, RH99 (hennes konsultprofil á la HumanGuide)

P.S. En mera detaljerad historia

1975 - Rolf var ansvarig för utvecklingen av bättre metoder för att utveckla IT-system på ett större IT-konsultföretag. Det medförde att han började samarbeta med ett “psykolog”-företag, som främst var inriktat på tillämpningar av arbetspsykologi.

1986 - Rolf startar med psykologer (främst Lars-Erik Liljequist och Bo Haglund från GPI, dvs Göteborgs Psykotekniska Institut) att utveckla ett personlighetsformulär för att stödja urval av bussguider för resor till alperna.

1999 - Rolf deltar i 15e globala konferensen för Szondi International Society vid universitetet i Louvain-la-Nueve, Belgien. Han får där kontakt med många  “Szondianer”, som sedan stödjer honom i hans utveckling av HumanGuide-koncepten. Dessutom utformar han en internet-baserad version av personlighetsformuläret.

2001 - Rolf publicerar boken “Låt personligheten blomma” i en svensk utgåva. Syftet med boken är att stödja personlig utveckling baserat på HumanGuide®-koncepten.

2002 - Giselle Welter, Sao Paulo, Brasilien utvecklar tillsammans med Rolf en brasiliansk version (portugisiska) av personlighetsformuläret. Giselle börjar att använda det i Brasilien.

2005 - Boken “Låt personligheten blomma (Let the Personality Bloom)” blir publicerad i en engelsk utgåva. Giselle inleder en valideringsstudie av HumanGuide-konceptens testmodul.

2007 - Giselles valideringsstudie blir godkänd vid universitetet Sao Fransisco i Itatiba (utanför Sao Paulo), Brasilien. Boken “ Låt personligheten blomma (Deixe a Personalidade Florescer)” publiceras i en portugisisk (Brasilien) utgåva.

2009 - HumanGuide blir det första och hittills enda internetbaserade personlighetstestet, som är godkänt i Brasilien - SATEPSI. Boken ”Låt personligheten blomma” är nu tillgänglig i samma utgåva på svenska, engelska och portugisiska (Brasilien). Den kan köpas via bokhandeln i Sverige (även via adlibris.se) och Brasilien.

2010 - En ny mera avancerad webbplats och IT-system lanseras i juli i Brasilien. Start av samverkan med Boda Borg både i Oxelösund och Karlskoga. 

2014 - Testet är nu tillgänglig på 12 språk. Detta år tillkommer norska, spanska, japanska, koreanska och kinesiska. Med mera...

2015 - Testet blev översatt till ungerska och hebreiska. 

2017 - Vi utvecklade tre webbappar 

  • your.humanguide.se - som personlighetskundskp "på fickan" (smartfon)
  • cards.humanguide - som stöd för att använda HumanGuide Cards (en kortlek i kombination med den här appen)
  • mobile.humanguide.se - som stöd för auktoriserade användare

2018 - Vi utvecklade version 2.0 av appen your.humanguide.se så användaren t ex kunde beräkna sitt passionindex för den egna personligheten och ett jobb.

2019 - Vi firade 20 års samverkan med våra partners Giselle Welter (CTO) och Marco Sinicco (CEO) vid RH99 i Brasilien. Detta år hade det gjorts 500,000 tester med det brasilianska IT-systemet potugisiska) mellan 2010-2019. 

2020 - Vi startade att översätta testet till finska.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PixCookies Restrict (SE)

Vi använder kakor (cookies) för att det ska fungera bra för våra besökare. Om du vill att det ska fungera på bästa sätt, så godkänner du. Vi följer de europeiska reglerna, som styr användningen. (26 maj 2011)

Kakorna kommer sparas tillfälligt på din dator och försvinner när du avslutar ditt program. Om du inte godkänner, så kommer vissa funktioner på webbplatsen inte fungera.

Mera information kan du få från Post- och telestyrelsen

Swedish Post- and Telecom Authority (PTS)
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se