Jag har gjort HumanGuide-testet...

Vilken nytta kan man ha av testresultatet?

Kärnan i HumanGuide-koncepten är ett personlighetstest. Testet ger ett mera nyanserat resultat jämfört med många konkurrerande tester, men fortfarande enkelt att använda… Du kan ha stor nytta av ditt testresultat! Främst får du en tydligare bild av dina drivkrafter – din motivation. Där man har mest motivation, blir man helt enkelt bäst – det är dina styrkor. Du har nu ett bra svar på frågan: Vad ska jag jobba med för att vara maximalt motiverad och därmed bäst? Du får även svar på frågan: Vad för slags personlighet har jag lättast att samverka med och vilka finns det risker med?

Du kan nu få tillgång till ditt testresultat på flera sätt - med ökande ambitionsnivå...

D Demosson 140116 AppProfile Pure se1 - Din AppProfil (överst) får du fram genom att registrera dig i vår webbapp http://cards.humanguide.se/. När du sedan loggar in, så kan du finna i huvudmenyn en bit ner knappen ”Min PersonProfil”… Förklaringar till din AppProfil finner du i webbappen. Det finns även i appen flera lathundar om HumanGuide-koncepten.

OBS! Du måste använda samma mejladress, när du registrerar dig i appen, som när du gjorde testet.

Mera detaljerad information hur du registrerar dig i webbappen - klicka här…

D Demosson 030801 MultiProfile Calc se2 - Din MultiProfil (mellan) kan du få antingen få via en auktoriserad användare av HumanGuide eller genom att beställa av oss. Den visar samma information som en AppProfil och dessutom exakt vad du har svarat – inga tolkningar. Den blir därmed mera självförklarande än en AppProfil. En MultiProfil kan även beställas med extraspråk – oavsett vilket språk, som du har använt, när du gjorde testet. Beställning – se nedan.

D Demosson 140116 CoreProfile Pure se3 - Din KärnProfil (nederst) kan även den beställas av oss. Den baseras på en personlig genomgång med dig under ca 45 min per telefon eller videomöte. Under genomgången fintrimmas och fördjupas ditt testresultat. Genomgången görs av en HumanGuide-auktoriserad konsult, som även kan ha coaching med dig, om du vill ha ännu större utbyte av ditt testresultat. 

Du beställer via http://humanguide.tictail.com/ Där kan du även köpa HumanGuide Cards, dvs en kortlek med en tillhörande webbapp. På vår webbplats www.humanguide.com kan du lära dig mycket om HumanGuide och även ladda ner en hel del dokument (PDF). Här presenteras även vår bok som stöd för personlig utveckling ”Låt personligheten blomma”.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PixCookies Restrict (ENG)

On May 26th 2011, new rules governing the use of cookies by websites came into force in Europe. This means that you are to be given the chance to actively agree (opt-in) to accept cookies on your device.

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se