För Företag & Organisation

Här nedan finns för nerladdning dokument, som ska vara stöd för utveckling av Företag & Organisation. Främst kommer det att gälla rekrytering/bemanning samt utveckling och vård av varumärke/företagskultur. 

Rekrytering och bemanning - en enkät...

För att undersöka hur bra det fungerar med rekrytering och bemanning, har vi tagit fram en enklare enkät. Klicka här så blir den nerladdad. Om något behöver utvecklas, så kan vi främst bidra med vårt personlighetstest. Det kan användas för många syften t ex när man ska göra en kravspecifikation för de personlighetsmässiga kraven för att sköta det aktuella jobbet på ett bra sätt. Vårt test kan även utföras på flera olika sätt.

Varumärke och kultur - en enkät...

Man kan även undersöka hur väl man har utvecklat och vårdat både sitt varumärke och sin kultur, genom att använda en enklare enkät, som vi har tagit fram. Klicka här, så blir den nerladdad. Vi kan mest bidra med en kommunikationsplattform för att både utveckla och vårda såväl varumärke som kultur. De åtta faktorerna, som är kärnan i teorin, som ligger till grund för vårt test, kan användas för att beskriva såväl varumärke som kultur.  Det underlättar allt funderande och all kommunikation inom detta område.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PixCookies Restrict (ENG)

On May 26th 2011, new rules governing the use of cookies by websites came into force in Europe. This means that you are to be given the chance to actively agree (opt-in) to accept cookies on your device.

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se