Bli auktoriserad att använda HumanGuide-koncepten?

Först! Vad kommer man kunna bl a när man har blivit auktoriserad? Jo, man kan fylla i enkäten, som finns på den här sidan till nerladdning, med ett mycket bra resultat. Med andra ord, så får man bra förutsättningar att bli en bra coach. Hur kan man då bli auktoriserad att använda HumanGuide®-koncepten? Till att börja med finns två typer av användare: Basic och Advanced. Den förstnämnda syftar till att man ska lära sig att använda den s k Basic-modulen, vars syfte är

 • att man ska få göra en enklare version av vårt test
 • att man ska bättre förstå den egna personligheten och dess konsekvenser
 • att man får lära sig en praktisk personlighetsteori för att bättre förstå sig själv och andra samt t ex göra bättre val i livet

Basic-modulen är främst användbar, när man snabbt och resurssnålt ska få människor att bättre förstå alla konsekvenser av att vi är olika. Exempelvis uppstår många onödiga konlikter mellan människor, för att vi inte förstår olikheternas konsekvenser. Basic-modulen kan t ex vara användbar som en modul i ett ledarutvecklingsproogram, när man genomför utvecklingsprogram för större enheter, etc. Basic-modulen tar bara ca 2-3 tim att genomföra, vilket gör den mycket effektiv.

Advanced-användare är mera individorienterade, dvs jobbar t ex med coaching av ledare eller individer. Ett annat område är t ex rekrytering. Det kan gälla att göra en kravspecifaktion för de personlighetsmässiga kraven, bedömning av kandidater, etc. Då använder man internet-versionen av testet. Under träningen lär man sig att tolka när någon har gjort en PersonProfil (testet).

Om det inte är relevant för någon att bli Basic-användare, så kan man gå direkt på att bli Advanced-användare.

Att bli auktoriserad som Basic-användare av HumanGuide-koncepten

Auktorisationen görs under en halvdag med max 12 deltagare. Basic-användare får då vara med om hur den s k Basic-modulen genomförs. Programmet för träningen är 

 • under 2 tim går man igenom upplägget för Basic-modulen, så man sedan ska kunna genomföra den på egen hand
 • under 2 tim sker en genomgång av allt stödjande material, som finns, dvs boken "Låt personligheten blomma", kompendiet "HumanGuide förbättrar på jobbet och i livet", den här webbplatsens innehåll, appen cards.humanguide.se, mm

Räcker det verkligen med en halvdagsträning  för att lära sig detta med tillräckligt hög kvalitet? Ja, dels för att vi har så mycket stödjande dokumentation, dels för att en nyauktoriserad användare följs upp och får stöd, när det behövs.

Vi gör även en lämplighetsprövning av den som vill bli auktoriserad t ex att man ställer upp på vår vision, värderingar, vår testpolicy, etc.

Att bli auktoriserad som Advanced-användare av HumanGuide-koncepten

Den grundläggande auktorisationen görs under en halvdag i form av en individuell personlig träning. Om man är flera finns även möjligheten att göra auktorisationen samtidigt. Ta kontakt för ett förslag.

Under den grundläggande auktorisationen lär man sig hur man ska t ex fintrimma testresultatet i form av en PersonProfil till en s k KärnProfil. Avsikten med en KärnProfil är att den ska vara ett praktiskt stöd i vardagen, för den som har gjort testet. Stöd för svar på frågor som

 • passar den uppgiften/jobbet bra för min personlighet?
 • hur kommer jag troligen trivas i en sådan kultur?
 • vad bör jag tänka på när jag samverkar med X?

Det finns även ytterligare stöd i form av 

Enligt våra erfarenheter är en KärnProfil mera användbar i det långa loppet än om man får en profilrapport på 10, 20 eller ännu flera sidor. Dessutom kan vi erbjuda profiler med tre olika format (ambitionsnivåer), dvs AppProfil, MultiProfil och KärnProfil - se mera här. Med HumanGuide så man få dokumentationen via kompendiet "HumanGuide förbättrar på jobbet och i livet" eller via boken "Låt personligheten blomma". I kompendiet och boken kan man lära sig hela teorin, dvs om alla de åtta faktorerna. Dessutom finns där ytterligare mycket användbar information. 

Räcker det verkligen med en halvdagsträning  för att lära sig detta med tillräckligt hög kvalitet? Ja, dels för att vi har så mycket stödjande dokumentation, dels för att en nyauktoriserad användare följs upp och får stöd, när det behövs.

Vi gör även en lämplighetsprövning av den som vill bli auktoriserad t ex att man ställer upp på vår vision, värderingar, vår testpolicy, etc.

Andra HumanGuide-koncept...

Förutom auktorisationen som Basic eller Advanced, så finns det andra moduler, där man kan lära sig att använda andra koncept t ex

 • teamutveckling
 • ledarutveckling
 • rekrytering
 • personlig utveckling
 • coaching
 • m fl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se