Auktoriserade för HumanGuide Basic

I Sverige finns f n följande externa konsulter auktoriserade för Basic

  • är under uppbyggnad...

Auktoriserad för HumanGuide Basic innebär även auktoriserad för Cards samt att man kan genomföra övningen TeamPlay för att förbättra samverkan i ett team med Cards och att man kan göra en PersonProfil med Cards för att undersöka drivkrafterna (motivationen) för en person eller för att bedöma personligheten hos en kandidat i samband med rekrytering/bemanning. Vidare att man kan hantera IT-systemet för PersonProfiler, som görs via internet

Sedan finns även: 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se