Auktoriserade för HumanGuide Advanced

 

I Sverige finns f n följande externa konsulter auktoriserade för Advanced

Auktoriserad för HumanGuide Advanced innebär även för Basic och att man har en djupare kännedom om den underliggande personlighetsteorin samt att man kan använda ett eller flera av HumanGuide-koncepten t ex för individutvecklling, ledarutveckling, teambildning och -utveckling, coaching, rekrytering/bemanning, utveckling och vård av varumärke/företagskultur. För flera av koncepten tillkommer det i allämänhet ytterligare auktorisation

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PixCookies Restrict (ENG)

On May 26th 2011, new rules governing the use of cookies by websites came into force in Europe. This means that you are to be given the chance to actively agree (opt-in) to accept cookies on your device.

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se