Hur förbättra matchning mellan person och jobb, förbättra teamwork, med mera...

    

1959 var jag 12 år och skulle välja vilket slags skola skulle bli nästa...

Det var ett strategiskt beslut för mitt liv även om jag inte förstod det då... Det gjorde min pappa. Han var arbetare och hade förlorat sin chans att få göra ett sådant val, eftersom hans far dog, när han var 13 år. Han var istället tvungen att börja arbeta. Min pappa ville nu hjälpa sin son att ta ett bra beslut, därför hade han talat med en lärare, om han kunde hjälpa oss att ta ett bra beslut. Det ville han, så vi cyklade ca 20 km för att ha ett möte med läraren. Efter en diskussion så kom vi fram till slutsatsen att jag skulle välja en praktiskt orienterad skola. Varför? Jo, om jag inte gillade att gå i skolan längre, så hade jag lättare att få ett jobb. Jag var duktig i skolan, men jag gillade inte en del lärare, eftersom de inte tyckte om, när jag då och då ifrågasatte deras uppfattning.

Hur blev då det beslutet? Jag avslutade den praktiska skolan med ett bra betyg. Jag "repeterade" samma slags val 1963, så efter tre år blev jag en ingenjör i elektronik. Det blev aldrig någonsin att jag har arbetat som en ingenjör, eftersom jag lade till ett ytterligare skolår med ekonomi och IT. Det här var 1968. Då var det mycket lätt att få ett jobb med den kompetensen i IT:s "barndom".

Jag startade 1975 att samverka med psykologer 

1975 hände något speciellt för mig. Då jobbade jag vid en större konsultföretag inom IT. Vi hade utvärderat användningen av tre stora IT-system inom statsförvaltningen. Vi fann många problem och vissa var väldigt stora. Jag sågs som en "klurig person", så jag fick ett internt uppdrag att förbättra våra metoder för systemutveckling. Jag förstod att vi hade mycket lite kompetens inom psykologi och pedagogik. Det blev ett "hallelujah moment" för mig, eftersom jag var mycket intresserad av de ämnena. Jag hade även tur, eftersom jag kom i kontakt med den mycket kreativa och självständiga psykologen Lars-Erik Liljequist vid GPI Göteborgs Psykotekniska Institut, där de var specialiserade inom organisationspsykologi. Han och hans kollegor har lärt mig mycket sedan dess. Resultatet blev att vi förbättrade metoderna för att utveckla IT-system. Vi tillförde även kunskap och övningar inom psykologi och pedagogik. Det blev som en syntes mellan kunskap inom teknik och humaniora.

Erfarenheterna eller "upptäckten" 1975 förändrade mitt liv... Jag fann en passion här! Prata om motivation - detta är toppversionen! Vad kan jag då säga om mina strategiska beslut 1959 och 1963? De var delvis fel, eftersom jag inte visste så mycket inom humaniora. Idag ser jag en "blå tråd" i mitt liv: Jag har tagit tre stora dåliga beslut i mitt liv och jag vill använda resten av mitt liv för att hjälpa andra att undvika sådana misstag. Jag kommer troligen aldrig bli en pensionär - istället är jag en passionär;-) eftersom jag har funnit en passion. Vidare säger forskningen att människor blir lyckligare, när de hjälper andra människor, jämfört med att bara tänka på sig sjäv. Att ge är bättre än att ta, MEN naturligtvis bör det bli en balans på lång sikt...

1986 startade jag att utveckla ett personlighetstest

Hur som helst efter 1975 har jag förbättrat mina strategiska beslut;-) Särskilt efter 1986, när en ny avgörande händelse inträffade i mitt liv. Då hade jag startat mitt eget konsultföretag Humankonsult AB (1983). En av mina medarbetare var Lil Larås. Hennes bror var VD för resebyrån Lion Tours. De hade resor till alperna - mest Österrike, Italien och Frankrike. De rekryterade guider för varje säsong och de ville förbättra sin rekryteringsprocess. Därför frågade Lil mig, om jag kände till något personlighetstest, som var baserat på Leopold Szondis (1893-1986) personlighetsteori? Varför just Szondis teori? En mycket användbar kunskap, som jag hade lärt mig av Lars-Erik fr o m 1975. Han hade gjort en manual för BBT (Berufsbilder Test, som baseras på Szondis teori) på svenska för Arbetsförmedlingen, som bl a hjälper arbetssökande att få ett jobb. Testet bestod av foton av människor i en arbetssituation. Det testet kunde dock inte användas i det här fallet. Det skulle bli för dyrt att ha möten med kandidater runt om i Sverige. Företaget behövde ett s k personlighetsformulär. Det fanns dock inte något sådant i hela världen... Därför tog jag beslutet att utveckla ett sådant formulär, eftersom jag var så imponerad över användbarheten av Szondis teori för att förstå mig själv och andra människor. I den utvecklingen har jag haft hjälp av Lars-Erik och några av hans psykologkollegor.

Det fanns bra förutsättningar för att utveckla ett personlighetsformulär för guiderna, eftersom det gjordes en detaljerad utvärdering av deras agerande under varje resa. Vi såg tydliga mönster för bra guider. Vi till och med kunde se hur en bra guide skulle vara för olika länder. Hur då? Jo, alperna och deras kulturer är olika. T ex i Italien är alperna och kulturen mera "gemytliga". Det attraherade vissa resenärer, så guiderna skulle vara så de med;-)

1999 så deltog jag i den globala konferensen XV SIS (Szondi International Society) vid universitetet i Louvain-la-Nueve, Belgien. Därefter började jag att samverka med "Szondianer" utomlands. Bland dem fanns psykologen Giselle Welter, från Sao Paulo, Brasilien. Sedan dess har hon varit en viktig partner i utvecklingen av HumanGuide-koncepten t ex gjorde hon en valideringsstudie 2006-2007, som blev grunden för SATEPSI:s godkännande av HumanGuide-testet 2009. Det var det första testet baserat på internet och forced-choice, som blev godkänt i Brasilien. idag (feb 2020) har det mellan 2010-2019 gjorts 500,000 tester i Brasilien med deras IT-system (portugisiska). Sedan 2009 samverkar Giselle med Marco Sinicco och de driver bolaget RH99, som maknadsför HumanGuide-koncepten i Brasilien. Mera om historien här.

Att välja livspartner...

Hoppsan! Jag har missat att ta upp det tredje stora dåliga beslutet: Att välja livspartner. Jag gifte mig första gången 1969. vi var kära då, men steg för steg under åren blev våra skillnader i intressen och värderingar mer och mer tydliga, så vi skilde oss 1993. Ett år senare mötte jag en ny kvinna, men då var jag mera försiktig med det "strategiska beslutet". Därför frågade jag henne: Jag har ett personlighetstest, så är du intresserad av att kolla prognosen för ett giftermål? Hmmm. Även hon var skild, så hon var intresserad... Prognosen var bra;-) 2019 hade vi varit tillsammans under 25 år utan någon destruktiv konflikt. Vi har självklart konflikter, men vi hanterar dem på ett konstruktivt sätt. Så lite före vårt 25års-jubileum tog jag fram eBoken "Hur få en bra livspartner?" (finns för närvarande bara i en svensk upplaga). Boken har två syften: Att få ett bra signalement på en bra livspartner och hur relationen kan vårdas. Pudelns kärna är att ha liknande intressen (och värderingar förstås), så när man som par har gemensam tid, så vill man göra ungefär samma saker. Varför ska man annars vara tillsammans? Forskningen har kommit fram till samma slutsats t ex enligt "Vetenskapskollen" i SvD av Emma Frans. Förresten, det finns en instruktion för en värdefull övning ur eBoken att ladda ner på den här webbplatsen - klicka här. Den är inspirerad av en italiensk sekt, där man gifte sig på ett år i taget...

Rolf Kenmo

VD, Humankonsult AB

HumanGuide®-koncepten och feedback...

Kärnan i Humanguide-koncepten är ett personlighetstest, som nu finns på 14 språk. Många gör personlighetstester, men de använder sällan insikter från personlighetstesterna varje vecka. De gör ett test och efter en tid glöms resultatet bort. Längre fram görs ett nytt test och även det glöms bort. Etc. De flesta användarna av HumanGuide-koncepten använder insikterna från testerna varje vecka. Varje vecka! Även privat! De får en bra personlig utveckling. De samverkar bättre med andra. Deras rekryteringar fungerar bättre. Med mera. 

Ett tungt argument för HumanGuide är att den underliggande personlighetsteorin består av åtta dimensioner. Det blir då ett mera nyanserat testresultat och skarpare analyser. Jämför med MBTI, där man "blir" en av 16 typer. Den populära DISC-modellen (och motsvarande) har bara fyra dimensioner. Och BigFive-modellen har bara fem grunddimensioner.

Idag - i starten av 2020 - är HumanGuide-koncepten mest använda i Brasilien, där det 2009 var det första testet av sitt slag (internet-baserat och forced-choice) att bli godkänt av myndigheten SATEPSI, som du kan se på deras webbplats. Mellan 2010-2019 har det gjorts 500,000 tester med deras IT-system på portugisiska.

"I've been using the Human Guide since 2012, with excellent results! It has been an assessment tool much requested by my organizational clients."

Adriana Torres Guedes, Psychologist, Brazil (2020-02-10)

"Jag anställer nog fel gula personer". Hon använde DISC:s fyra dimensioner. DISC:s gula dimension representeras av tre dimensioner med HumanGuide. Färgerna i HumanGuide är: Orange, grå, grön, violett, blå, gul, brun och röd, dvs då blir profilen mycket mera nyanserad. Längre ner på den här sidan finns en video med de åtta färgernas symbolik.
 
Chef för restaurangkedja (2018-03-02) 
 
"För åtta år sedan hade jag en personlig genomgång av min PersonProfil á la HumanGuide. Jag har gjort många andra personlighetstester sedan dess, men jag tycker att den här "metoden" var den mest fascinerande och träffsäkra. PersonProfilen sitter fortfarande uppsatt på min arbetsplats"
 
IT-chef (2018-04-19) 
 
"Som konsult har jag gjort ett antal personlighetstester. Resultatet gjorde att jag kände mig bekräftad, men jag fick inget svar på: Varför jag ändå inte trivdes till 100%? I höstas gjorde jag HumanGuide-testet, som bara tog mig 15 min att genomföra. Det förklarade för mig, var jag har mest motivation och därmed lättast kan bli som bäst."
 
Kärnkraftsingenjör (2018-03-27) 

Här finns en kort video-presentation av HumanGuide-koncepten (Talarforum, 2 min).

Vi har även tagit fram verktyg som stöd för användningen i vardagen. Exempelvis två webbappar your.humanguide.se och cards.humanguide.se. Den senare appen används ihop med en kortlek, dvs personlighetstestet i kortleksformat. Vidare finns formuläret Styrkestrategi, där man kan fylla i sitt testresultat och hur man bäst kan ta tillvara sina styrkor. Styrkestrategin kan man ha nytta av i hela sitt liv!

Heldagsskolan Rullen använder HumanGuide-koncepten bl a för att stödja feedback...

Heldagsskolan Rullen är sedan 2017 en användare av HumanGuide-koncepten. Det är ett naturligt steg i Rullens kvalitetsarbete att titta på medarbetarnas individuella förutsättningar för att bidra till ständiga förbättringar. 2015 mottog Rullen SIQ:s (Svenska Institutet för Kvalitet) utmärkelse Bättre Skola. Det visade att Rullen har en organisation, som lever upp till standarden i SIQ Managementmodell med god kvalitetsmognad. SIQ Managementmodell presenteras i den här videon, där också Rullen medverkar.

"Rullen har sedan 2017? samarbetat med Rolf Kenmo och HumanGuide-koncepten, som han utvecklar. Vi arbetar i SIQ Managementmodell, som har tre ben: Systematik, struktur och kultur. I ”kulturbenet” finns bland annat framgångsfaktorn ”Involverar motiverade medarbetare”. Jag träffade Rolf, när jag sökte efter en modell, som kunde hjälpa oss i arbetslaget att utveckla förmågan att ge varandra feedback. Genom HumanGuide-profilerna har vi bättre lärt känna oss själva och varandra. Det har visat sig vara framgångsrikt för feedback, som idag ger förbättringar i högre utsträckning . Tidigare var det inte så lätt att veta hur förbättringsfeedback skulle framföras.

Rolf är en kunnig och inspirerande person med passion för människors möjlighet att vara sitt bästa jag - både för sig själv och andra. Till dig som vill göra en enkel och träffsäker profil, för att lära känna dig själv eller någon annan, kan jag varmt rekommendera HumanGuide."

Ann-Christine Svahn; VD, Ägare

Hur bra är teamet X? Hur fungerar vår rekrytering? Etc?

I början på sidan för varje tjänsteområde (TEAM?, LEDARE? etc) finner du en eller flera enkla enkäter, som du kan använda för att undersöka hur bra något är t ex Hur bra är teamet X? Med hjälp av enkäten inser du sedan vad som är mest angeläget att utveckla... Klicka på bilden för det tjänsteområde, som intresserar dig...

HumanGuide-koncepten...

HumanGuide-konceptens kärna är ett personlighetstest. Mera om de symboliska färgerna för de åtta dimensionerna i personlighetsteorin i en video (4 min och på engelska) - utvecklad av våra partners i Brasilien... Testet kan göras via internet och tar då ca 15 min. Det kan även göras via HumanGuide Cards, som består av en kortlek med en tillhörande app. Cards kan även användas för att utveckla samverkan i ett team, mm - TeamPlay. Mera här om TeamPlay eller i videon här... 

Här nedan finns ett omdöme avseende konceptens utvecklare Rolf Kenmo - från Linkedin...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PixCookies Restrict (SE)

Vi använder kakor (cookies) för att det ska fungera bra för våra besökare. Om du vill att det ska fungera på bästa sätt, så godkänner du. Vi följer de europeiska reglerna, som styr användningen. (26 maj 2011)

Kakorna kommer sparas tillfälligt på din dator och försvinner när du avslutar ditt program. Om du inte godkänner, så kommer vissa funktioner på webbplatsen inte fungera.

Mera information kan du få från Post- och telestyrelsen

Swedish Post- and Telecom Authority (PTS)
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se