Våra tjänster med HumanGuide-koncepten - klicka på bilderna...

    

Har du gjort något personlighetstest? Använder du någon insikt från testet varje vecka? Varje vecka?

Kärnan i Humanguide-koncepten är ett personlighetstest, som nu finns på 14 språk. Många gör personlighetstester, men de använder sällan insikter från personlighetstesterna varje vecka. De gör ett test och efter en tid glöms resultatet bort. Längre fram görs ett nytt test och även det glöms bort. Etc. De flesta användarna av HumanGuide-koncepten använder insikterna från testerna varje vecka. Även privat! De får en bra personlig utveckling. De samverkar bättre med andra. Deras rekryteringar fungerar bättre. Med mera. 

Ett tungt argument för HumanGuide är att den underliggande personlighetsteorin består av åtta dimensioner. Det blir då ett mera nyanserat testresultat och skarpare analyser. Jämför med MBTI, där man "blir" en av 16 typer. Den populära DISC-modellen (och motsvarande) har bara fyra dimensioner. Och BigFive-modellen har bara fem grunddimensioner.

"Jag anställer nog fel gula personer". Hon använde DISC:s fyra dimensioner. DISC:s gula dimension representeras av tre dimensioner med HumanGuide. Färgerna i HumanGuide är: Orange, grå, grön, violett, blå, gul, brun och röd, dvs då blir profilen mycket mera nyanserad. Längre ner på den här sidan finns en video med de åtta färgernas symbolik.
 
Chef ör restaurangkedja (2018-03-02) 
 
"För åtta år sedan hade jag en personlig genomgång av min PersonProfil á la HumanGuide. Jag har gjort många andra personlighetstester sedan dess, men jag tycker att den här "metoden" var den mest fascinerande och träffsäkra. PersonProfilen sitter fortfarande uppsatt på min arbetsplats"
 
IT-chef (2018-04-19) 
 
"Som konsult har jag gjort ett antal personlighetstester. Resultatet gjorde att jag kände mig bekräftad, men jag fick inget svar på: Varför jag ändå inte trivdes till 100%? I höstas gjorde jag HumanGuide-testet, som bara tog mig 15 min att genomföra. Det förklarade för mig, var jag har mest motivation och därmed lättast kan bli som bäst."
 
Kärnkraftsingenjör (2018-03-27) 

Här finns en kort video-presentation av HumanGuide-koncepten (Talarforum, 2 min).

Vi har även tagit fram verktyg som stöd för användningen i vardagen. Exempelvis två webbappar your.humanguide.se och cards.humanguide.se. Den senare appen används ihop med en kortlek, dvs personlighetstestet i kortleksformat. Vidare finns formuläret Styrkestrategi, där man kan fylla i sitt testresultat och hur man bäst kan ta tillvara sina styrkor. Styrkestrategin kan man ha nytta av i hela sitt liv!

Heldagsskolan Rullen använder HumanGuide-koncepten bl a för att stödja feedback...

Heldagsskolan Rullen är sedan 2017 en användare av HumanGuide-koncepten. Det är ett naturligt steg i Rullens kvalitetsarbete att titta på medarbetarnas individuella förutsättningar för att bidra till ständiga förbättringar. 2015 mottog Rullen SIQ:s (Svenska Institutet för Kvalitet) utmärkelse Bättre Skola. Det visade att Rullen har en organisation, som lever upp till standarden i SIQ Managementmodell med god kvalitetsmognad. SIQ Managementmodell presenteras i den här videon, där också Rullen medverkar.

"Rullen har sedan 2017? samarbetat med Rolf Kenmo och HumanGuide-koncepten, som han utvecklar. Vi arbetar i SIQ Managementmodell, som har tre ben: Systematik, struktur och kultur. I ”kulturbenet” finns bland annat framgångsfaktorn ”Involverar motiverade medarbetare”. Jag träffade Rolf, när jag sökte efter en modell, som kunde hjälpa oss i arbetslaget att utveckla förmågan att ge varandra feedback. Genom HumanGuide-profilerna har vi bättre lärt känna oss själva och varandra. Det har visat sig vara framgångsrikt för feedback, som idag ger förbättringar i högre utsträckning . Tidigare var det inte så lätt att veta hur förbättringsfeedback skulle framföras.

Rolf är en kunnig och inspirerande person med passion för människors möjlighet att vara sitt bästa jag - både för sig själv och andra. Till dig som vill göra en enkel och träffsäker profil, för att lära känna dig själv eller någon annan, kan jag varmt rekommendera HumanGuide."

Ann-Christine Svahn; VD, Ägare

Hur bra är teamet X? Hur fungerar vår rekrytering? Etc?

I början på sidan för varje tjänsteområde (TEAM?, LEDARE? etc) finner du en eller flera enkla enkäter, som du kan använda för att undersöka hur bra något är t ex Hur bra är teamet X? Med hjälp av enkäten inser du sedan vad som är mest angeläget att utveckla... Klicka på bilden för det tjänsteområde, som intresserar dig...

HumanGuide-koncepten...

HumanGuide-konceptens kärna är ett personlighetstest. Mera om de symboliska färgerna för de åtta dimensionerna i personlighetsteorin i en video (4 min och på engelska) - utvecklad av våra partners i Brasilien... Testet kan göras via internet och tar då ca 15 min. Det kan även göras via HumanGuide Cards, som består av en kortlek med en tillhörande app. Cards kan även användas för att utveckla samverkan i ett team, mm - TeamPlay. Mera här om TeamPlay eller i videon här... 

Här nedan finns ett omdöme avseende konceptens utvecklare Rolf Kenmo. Konceptens utveckling startade 1986. De används i Sverige, Brasilien och Schweiz. Testmodulen finns nu på 14 språk.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

PixCookies Restrict (SE)

Vi använder kakor (cookies) för att det ska fungera bra för våra besökare. Om du vill att det ska fungera på bästa sätt, så godkänner du. Vi följer de europeiska reglerna, som styr användningen. (26 maj 2011)

Kakorna kommer sparas tillfälligt på din dator och försvinner när du avslutar ditt program. Om du inte godkänner, så kommer vissa funktioner på webbplatsen inte fungera.

Mera information kan du få från Post- och telestyrelsen

Swedish Post- and Telecom Authority (PTS)
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se