Auktoriserade för HumanGuide Advanced

 

I Sverige finns f n följande externa konsulter auktoriserade för Advanced

Auktoriserad för HumanGuide Advanced innebär även för Basic och att man har en djupare kännedom om den underliggande personlighetsteorin samt att man kan använda ett eller flera av HumanGuide-koncepten t ex för individutvecklling, ledarutveckling, teambildning och -utveckling, coaching, rekrytering/bemanning, utveckling och vård av varumärke/företagskultur. För flera av koncepten tillkommer det i allämänhet ytterligare auktorisation

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se