HumanGuide Appar

HG Cards App MenurfDet finns för närvarande två appar i HumanGuide-koncepten. Båda är s k webbappar, dvs det är bara en adress, som man går till på internet. Det gör att även en dator kan använda appen, dvs inte bara smartfoner och plattor. Apparna anpassar sig efter vilken manick, som kommer på oväntat besök… Apparna som sådana är gratis. De är en del av vår service;-)

Apparna är

• HumanGuide Cards (webbadressen är cards.humanguide.se)

• HumanGuide Mobile (webbadressen är mobile.humanguide.se)

HumanGuide Cards

Appen Cards är ett komplement till kortleken - en del av Cards. Appen har två grundfunktioner, dvs

  • TeamPlay för att förbättra samverkan i ett team och att öka deltagarnas självkännedom. Se mera under ”HumanGuide - Kortlek
  • Profile för att göra olika  slags HumanGuide-profiler för olika syften. Se mera under ”HumanGuide - Kortlek”.

Appen Cards innebär även att man får en ”mobil lathund”, dvs man kan där söka upp olika typer av information om personlighetsteorin, som är grunden för HumanGuide, nämligen information om:

  • De åtta faktorerna i teorin
  • ”Kemi” mellan de åtta faktorerna t ex personkemi, dvs om någon har mycket på faktorn Kraft möter någon med mycket på faktorn Sensibilitet – vad händer då? Förutom personkemi redovisas uppgifter om metodkemi, dvs vilka metoder man gillar baserat på den egna personligheten samt på på motsvarande sätt om jobbkemi och kulturkemi
  • ”Ok”, dvs när man överdriver en stark faktor, så övergår styrkan till ett ok t ex om någon har mycket på faktorn Kraft, så kan man ibland ha ett prestationsok bl a genom att stoppa in för mycket i sin ”pipeline”
  • Vad det skulle innebära om man t ex tog in i sitt team någon med en viss faktor, där teamet har lite styrkor
  • Vad man bör göra, när man vet Xs starkaste faktor, för att visa att man gillar X - relevant både på jobbet och privat;-)

Appen Cards når du via adressen cards.humanguide.se. Den laddas inte ner utan är tillgänglig direkt och utan kostnad. Det är bara att du registrerar dig som en ny användare (om du inte redan har fått ett mejl, som informerar dig om hur du loggar in). Använd din mejladress och välj sedan ett lösenord samt svenska eller engelska. Appen är tvåspråkig, men alla menyer och knappar är på engelska. OBS! När du har registrerat dig, så får du ett aktiveringsmejl, som du måste bekräfta innan du kan använda appen. Notera då att aktiveringsmejlet uppfattas oftast som SPAM, så där finns det, om du inte hittar det i din vanliga inkorg.

Om du har gjort en PersonProfil med HumanGuide-koncepten, så kan du ta fram den genom att klicka på knappen "Min PersonProfil", där du även kan få förklaringar till de åtta faktorerna i profilen. Dessutom kan du koppla ihop din profil med andra HumanGuide-profiler i appen, så du även har tillgång till dem t ex kollegor, din chef, dina medarbetare, din livspartner, dina barn, etc. När du anväder den funktionen, så har du även möjlighet att analysera personkemi samt jobbkemi, metodkemi och kulturkemi.

Faktablad över HumanGuide Cards - se "Nerladdning - HumanGuide-koncepten".

Resultat

Det övergripande resultatet blir att man får moderna dynamiska hjälpmedel, som man har tillgång till var man än är, om man har internet-kontakt… Till skillnad från information på papper, så är appens information alltid aktuell. Exempelvis innebär det att förbättringar kan föras ut mycket oftare. 

Priser för Cards

En kortlek, som är kärnan i HumanGuide Cards, kostar 900 kr exkl moms för professionell användning (företag och organisationer). Vid köp av 5 st eller flera så är priset 600 exkl moms. Den tillhörande appen är gratis. OBS! Det är en s k webbapp, så den laddas inte ner utan är bara en adress på internet, som man går till via adressen cards.humanguide.se.

När man vill använda kortleken för privat bruk, så kostar en kortlek 720 kr inkl moms eller vid köp av 5 st eller flera är priset 525 kr inkl moms.

Man kan även göra profiler, som t ex beskriver personligheten. Var och en som registrerar sig i appen kan göra en profil gratis. sedan kostar en profil 300 kr inkl moms. Priset är dock rabatterat för studerande och arbetslösa till 150 kr inkl moms.

HumanGuide Mobile

Appen Mobile används för att titta på enskilda personers profiler i profildatabasen t ex när man

  • ska bemanna en uppgift
  • förbereda sig inför ett möte med personen
  • bättre förstå varför samverkan mellan några personer inte fungerar så bra 

Appen Mobile kan endast användas av auktoriserade humanguider.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se