För Företag & Organisation

Här nedan finns för nerladdning dokument, som ska vara stöd för utveckling av Företag & Organisation. Främst kommer det att gälla rekrytering/bemanning samt utveckling och vård av varumärke/företagskultur. 

Rekrytering och bemanning - en enkät...

För att undersöka hur bra det fungerar med rekrytering och bemanning, har vi tagit fram en enklare enkät. Klicka här så blir den nerladdad. Om något behöver utvecklas, så kan vi främst bidra med vårt personlighetstest. Det kan användas för många syften t ex när man ska göra en kravspecifikation för de personlighetsmässiga kraven för att sköta det aktuella jobbet på ett bra sätt. Vårt test kan även utföras på flera olika sätt.

Varumärke och kultur - en enkät...

Man kan även undersöka hur väl man har utvecklat och vårdat både sitt varumärke och sin kultur, genom att använda en enklare enkät, som vi har tagit fram. Klicka här, så blir den nerladdad. Vi kan mest bidra med en kommunikationsplattform för att både utveckla och vårda såväl varumärke som kultur. De åtta faktorerna, som är kärnan i teorin, som ligger till grund för vårt test, kan användas för att beskriva såväl varumärke som kultur.  Det underlättar allt funderande och all kommunikation inom detta område.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se