Våra tjänster - klicka på bilderna...

    

NOTE! The website is translated into English. However, the video below is only available in Swedish.

Har du gjort något personlighetstest? Använder du någon insikt från testet varje vecka? Varje vecka?

Många gör personlighetstester, men de använder sällan insikter från personlighetstesterna varje vecka. De gör ett test och efter en tid glöms resultatet bort. Längre fram görs ett nytt test och även det glöms bort. Etc.

De flesta användarna av HumanGuide-koncepten använder insikterna från testerna varje vecka. Även privat! De samverkar därför bättre med andra. Deras rekryteringar fungerar bättre. Med mera. 

Här finns en kort video-presentation av HumanGuide-koncepten (2 min).

Vi har även tagit fram verktyg som stöd för användningen i vardagen. Exempelvis två webbappar profile.humanguide.se och cards.humanguide.se. Den senare appen används ihop med en kortlek, dvs personlighetstestet i kortleksformat. Vidare finns formuläret Styrkestrategi, där man kan fylla i sitt testresultat och hur man bäst kan ta tillvara sina styrkor. Styrkestrategin kan man ha nytta av i hela sitt liv!

Hur bra är teamet X? Hur fungerar vår rekrytering? Etc?

I början på sidan för varje tjänsteområde (TEAM?, LEDARE? etc) finner du en eller flera enkla enkäter, som du kan använda för att undersöka hur bra något är t ex Hur bra är teamet X? Med hjälp av enkäten inser du sedan vad som är mest angeläget att utveckla... Klicka på bilden för det tjänsteområde, som intresserar dig...

HumanGuide®-koncepten...

HumanGuide-konceptens kärna är ett personlighetstest. Mera om de symboliska färgerna för de åtta dimensionernai personlighetsteorin i en video (4 min och på englska) - utvecklad av våra partners i Brasilien... Testet kan göras via internet och tar då ca 15 min. Det kan även göras via HumanGuide Cards, som består av en kortlek med en tillhörande app. Cards kan även användas för att utveckla samverkan i ett team, mm - TeamPlay. Mera om TeamPlay i videon nedan... eller här... 

Under videon finns även ett omdöme avseende konceptets utvecklare Rolf Kenmo. Konceptens utveckling startade 1986. De används i Sverige, Brasilien och Schweiz. Testmodulen finns nu på 14 språk.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
HUMANKONSULT AB, Örnbergsvägen 19, 146 40 Tullinge | Telefon: 08 778 36 30 | E-post: info@humankonsult.se